Management energetic

O activitate de management energetic presupune mai multe actiuni de organizare, conducere si gestionare a proceselor energetice generate de un consumator. O buna organizare a managementului de energie are la baza un total de 6 elemente principale:

 1. Politica energetica
 2. Organizarea
 3. Angajamentul
 4. Sistemul de informare
 5. Marketing
 6. Investitii

Aceasta activitate de analiza a sistemului de management energetic determina zonele care nu functioneaza corespunzator si care necesita imbunatatire. Scopul final al proceselor incluse in activitatea de management este stabilirea si implementarea unui plan de eficienta energetica.

Contractarea serviciilor de management energetic se poate realiza intre o companie si o persoana fizica sau juridica specializata in acest domeniu. Prestatorul acestor servicii trebuie sa dispuna de acreditare din partea Agentiei Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

Alfa Energetic va pune la dispozitie o echipa completa de specialisti care va ajuta in implementarea de solutii benefice si economice de utilizare a energiei in compania dumneavoastra.

Beneficiarii unei strategii de management al energiei  sunt proprietarii de cladiri de birouri, spatii industriale, comerciale sau rezidentiale. Aceste spatii necesita implementarea unor solutii pentru a reduce la minimul posibil costurile de operare, in vederea maximizarii profitului. Efectuarea unui plan de management energetic este obligatorie, in conformitate cu prevederile Legii Eficientei Energetice, nr.121/2014. In baza acestei legi, activitatile de management trebuie realizate de un agent specializat, o data la 4 ani.

Va stam la dispozitie cu servicii profesionale garantate de experienta in domeniu si cu metode adaptate in functie de specificul afacerii. In plus, ne adaptam activitatile o data cu schimbarile din domeniul energetic, pentru a evalua si actualiza permanent tehnologiile utilizate.

Orice program de management energetic are nevoie, pentru a putea fi implementat cu succes, de un audit energetic. Acesta va stabili cu exactitate care sunt elementele asupra carora se poate interveni pentru reducerea consumului si care sunt modalitatile prin care se poate realiza acest lucru.

De asemenea, se poate realiza implementarea unui program de management energetic pentru imbunatatirea eficientei pentru comunitati. Acest aspect poate reprezenta o conditie de eligibilitate pentru accesarea fondurilor europene din programul operational sectorial.

Unui manager energetic ii revin urmatoarele atributii:

 • Este un reprezentant in relatia cu ANRE
 • Realizeaza o evaluare preliminara de contur energetic
 • Evaluarea performantei energetice
 • Identificarea potentialului de eficienta energetica
 • Propunerea unui audit energetic
 • Intocmirea unu program de eficienta energetica

 

Contactati-ne in vederea stabilirii unei oferte de servicii si a schitarii unei strategii de inceput pentru proiectul dumneavoastra! Oferim atat consultanta in gestionarea tuturor resurselor energetice, cat si implementarea unor sisteme moderne de minotorizare si actualizare a bazelor de date privind consumurile absolute si specifice.